Loading...

Prepobražaj kamena

Jedinstvo je proisteklo iz tog preobraženja daje konačan put da se od stvorenog stvori i Bogu prinese.

Mi nudimo otmenost i izraženu crtu raskoši u tehnici kamenih masa. Stub kao centralni element u arhitekturi oduvek je zbog svojih fizičkih svojstava i simbolike predstavljao gotovo mitski izazov za stvaraoce. Beskonačnost kruga tela stuba, kapitela, kao sibola(personifikacije) glave i postamenta koja ga poput naših stopala čvrsto vezuje za tlo čini da se onaj ko u tom prostoru obitava, i sam preobražava u duhu te otmenosti. Ta posebnost oblikovanja stubova je osnovni motiv u oblasti rada naše umetničke radionice.

Dragomir Braca Ristić je rođen 1962.godine. Nakon klasičnog umetničkog obrazovanja posvećuje se proučavanju starih umetničkih tehnika i materijala. U susretu sa vanvremenskom tišinom naših manastira, majstorstvu kamenih masa dodaje dimenziju duhovne nadgradnje. Jedinstvo proisteklo iz tog preobraženja daje konačan put da se od stvorenog stvori i Bogu prinese. ostvarena dela monumntalne umetnosti su znakovi na tom putu.